Wkb: Rewolucja w holenderskim budownictwie od 2024

Kluczowe zmiany w prawie budowlanym

Od 1 stycznia 2024 roku, holenderski sektor budowlany doświadczy znaczących zmian. Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb), czyli Ustawa o Zapewnieniu Jakości w Budownictwie, wejdzie w życie, wprowadzając nowe standardy dla nowych konstrukcji oraz remontów istniejących obiektów. Zmiana ta dotyczy głównie budynków mieszkalnych jednorodzinnych i prostych budynków komercyjnych.

Cel Ustawy Wkb

Wprowadzenie Wkb, będącego częścią Omgevingswet (Prawa o Środowisku), ma na celu poprawę jakości w budownictwie oraz wzmocnienie pozycji zleceniodawców. Jest to odpowiedź na potrzebę podniesienia standardów w sektorze oraz zapewnienia większego bezpieczeństwa i wiarygodności konstrukcji.

Zniesienie Okresu Przejściowego

Pierwotnie planowano wprowadzenie sześciomiesięcznego okresu przejściowego dla remontów wymagających pozwolenia, rozpoczynającego się po 1 stycznia 2024. Jednakże, po konsultacjach z gminami, wykonawcami oraz inspektorami jakości, ministerstwo zdecydowało się na zniesienie tego okresu przejściowego.

Wymóg Niezależnych Kontrolerów Jakości

Nowe przepisy wymagają, aby od 2024 roku inicjatorzy projektów budowlanych korzystali z usług niezależnych kontrolerów jakości. Kontrolerzy ci będą nadzorować proces od planowania, poprzez realizację, aż po odbiór robót budowlanych.

Procedura Kontroli i Zgłoszenia

W przypadku wykrycia niezgodności z przepisami budowlanymi, odpowiedzialność za naprawę błędów spoczywa na inicjatorze projektu, wykonawcy i doradcach. Gdy wszystko zostanie dostosowane do wymogów, kontroler jakości wydaje oświadczenie umożliwiające zgłoszenie gotowości obiektu do użytkowania.

Planowane Rozszerzenie Ustawy po 2029

W pierwszej fazie Wkb obejmie budynki klasy “gevolgklasse 1”, gdzie ewentualne problemy mają ograniczony wpływ. Po trzech latach od wprowadzenia ustawy zostanie przeprowadzona jej ewaluacja, z możliwością rozszerzenia na inne typy obiektów.

Proefprojecten – Przygotowania do Nowych Przepisów

W ramach przygotowania do nowych przepisów, niektóre projekty budowlane już teraz realizowane są zgodnie z Wkb. Firmy zainteresowane nowymi wytycznymi mogą ubiegać się o wsparcie finansowe z programu proefprojecten Wkb.

Podsumowanie

Wejście w życie Wkb jest kluczowym krokiem w kierunku poprawy jakości i bezpieczeństwa budownictwa w Holandii. To zmiana, która wymaga adaptacji, ale również przynosi nowe możliwości i standardy w branży.

Oszczędzaj tysiące złotych z radami Wasylow Advies!

Wypełnij formularz newslettera i korzystaj ze specjalistycznej wiedzy ZA DARMO: