Obowiązek informacyjny RODO

Informujemy, iż przetwarzanie danych osobowych przez Wasylow Advies, adres: Strevelsweg 118a, 3075AP Rotterdam, odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (L 119/1) oraz Polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych (wraz z Instrukcją zarządzania systemem informatycznym).

Osoba, której dane dotyczą ma zagwarantowane prawa do: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), do niepodlegania profilowaniu.

Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Administratora wymaga jednoznacznej, dobrowolnej i świadomej zgody osoby, której dane dotyczą, lub wynika z potrzeby wykonania zawartych umów na usługę odpłatną, z umocowania w prawie obowiązującym. W przypadku zmiany celu przetwarzania zgoda wygasa.

W związku z prowadzoną działalnością, Administrator przetwarza dane osobowe identyfikacyjne Użytkowników Serwisu wasylowadvies.nl w celu świadczenia usług Serwisu, wykonania i rozliczenia umów za usługi odpłatne, ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji.

Administrator nie przekazuje danych osobowych bez jednoznacznej zgody osób, których dane dotyczą lub umocowania w przepisie prawa obowiązującego.

Administrator ze względu na specyfikę działalności pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od osób, których dane dotyczą. Podanie danych osobowych identyfikacyjnych jest wymagane [obowiązkowe] celem korzystania z usług Serwisu wasylowdvies.nl

Administrator stosuje zewnętrzne narzędzia statystyczne, oferowane przez Google LLC.

Administrator nie stosuje profilowania i autoprofilowania.

Administrator nie przekazuje danych osobowych identyfikacyjnych poza Holandię.

Kontakt bezpośredni drogą elektroniczną z Administratorem: info@wasylowadvies.nl