Rozliczanie polskiego podatku (PIT36ZG)

PIT36ZG – Kiedy muszę rozliczyć?

PIT- Personal Income Tax- podmiotem opodatkowania jest osoba fizyczna, która w danym roku posiadała przychody.

PIT36ZG można rozliczyć na 3 sposoby; listownie, składając osobiście zeznanie w urzędzie skarbowym, bądź elektronicznie wysyłając deklaracje przez program.

Czas na rozliczenie za rok 2020 mamy do 30 kwietnia 2021 roku

Ulgi podatkowe

Odliczenia od podatku 2020

 • Ula prorodzinna- 1112,04 zł na jedno/dwa dziecko, 2000,04 na trzecie dziecko, 2700 zł na czwarte i kolejne
 • Składki zdrowotne- w wysokości zapłaconych składek w roku 2002
 • Ulga abolicyjna

Odliczenia od dochodu

 • Ulga termomodernizacyjna max. 5300 zł
 • IKZE-konto emerytalne max. 6272,4 zł
 • Ulga na badania i rozwój
 • Składki ZUS
 • Ulga na leki(koszty leków minus 100 zł na miesiąc)
 • Ulga na sprzęt rehabilitacyjny
 • Darowizny na cele charytatywne i kościół
 • Darowizny na organizacje użytku publicznego
 • Ulga krwiodawcy,osocza
 • Darowizny na cele walki z Covid 19

Uwaga:

Skala podatkowa PIT

Każdy, kto nie przekroczy dochodu 85528 zł rozlicza się z pierwszego progu dochodowego, który wynosi 17,5%.

Każdego, kto przekroczy kwotę 85528 zł, obowiązuje próg podatkowy w wysokości 32%.

Kwota wolna od podatku to 8000 zł.

Pracujesz w Holandii a jesteś zameldowany w Polsce, oraz posiadasz w Polsce centrum interesów publicznych takich jak dom, rodzina? Jesteś zobowiązany do rozliczenia podatku w Polsce.

Do tego rozliczenia potrzebne będą twoje dane osobowe wraz z numerem pesel, Twój adres oraz adres urzędu skarbowego, do którego ma być złożony wniosek.

Jeśli pracowałeś w dwóch krajach Polska i Holandia, to oprócz jaaropgaaf od holenderskiego pracodawcy potrzebny będzie również Pit11, bądź pit 40a, pit 37.

 

PIT36ZG – załącznik ZG – Co to jest?

To cześć rozliczenia, w którym podajemy holenderskie dochody, z uwzględnieniem diety, ulg i przewalutowaniem na złotówkę.

Do czego w Holandii potrzebne jest nam rozliczenie PIT36/ZG?

W Holandii osoby , niezameldowane do rozliczenia z podatku holenderskiego często korzystają z rozliczenia z uwzględnieniem tzw. zaswiadczenia o dochodach z Polski  

Około 1 marca 2021 powinno na tej stronie znajdować się zaświadczenie o dochodach za rok 2020.

Rozliczając się z podatku z tym zaświadczeniem masz szanse zdobyć większy zwrot podatku o ponad 500e szczególnie, jeśli nie posiadałeś żadnych dochodów w Polsce. To zaświadczenie daje nam możliwość rozliczenia Ciebie, jako podatnika zagranicznego kwalifikującego się do ulg podatkowych.

 Kiedy jestem traktowany, jako podatnik zagraniczny?

Po pierwsze moje miejsce zamelodwania znajduje sie w kraju UE badz w Norwegii, Islandii bądź Szwajcarii.

Moj dochod roczny jest w minimalnie 90% opodatkowany na terenie Holandii.

 

Co dalej zrobić z zaświadczeniem o dochodach?

Po rozliczeniu pitu 36/ZG udajesz się do swojego urzędu skarbowego w Polsce, aby go wypełnić.

Urząd podaje na nim twoje dochody oraz przybija stempel. Następnie odsyłasz formularz Zaświadczenie o dochodach z Polski na adres Belastingdienst, Postbus 2577, 6401 DB Heerlen.

Formularz wydawany jest w 24 językach wraz z objaśnieniem. Co roku dostępny jest nowy formularz. Pamiętaj aby wypełnić prawidłowy, tak aby dokument był czytelny i posiadał odpowiedni  barcode.

 Ważne jest też, aby był przez Ciebie podpisany i aby nie brakowało na nim pieczątki urzędu skarbowego.

 

 

Certyfikat rezydencji podatkowej, co to takiego?

Jest to formalne potwierdzenie faktu, gdzie mieszkamy i gdzie, powinniśmy płacić podatki, tak aby na przykład nie płacić obowiązkowo podatków w Holandii i w Polsce jednocześnie, i aby zostać zwolnionym z podwójnego opodatkowania w tych krajach.

Co należy zrobić, aby uzyskać status rezydencji podatkowej?

 Należy złożyć wniosek woonplaatsverklaring w urzędzie skarbowym belastingdienst.

 https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/internationaal/vermogen/teruggaaf_of_vrijstelling_van_buitenlandse_bronbelasting/teruggaaf_buitenlandse_bronbelasting_woonplaatsverklaring_aanvragen

Pismo możesz wysłać pocztą na adres:

Belastingdienst/Centrale invoer/wpv
Postbus 2519
6401 DA  HEERLEN

 

Bądź mailem na adres: woonplaatsverklaring@belastingdienst.nl.

Natomiast pod tym linkiem możesz zadeklarować, że zamierzasz płacić podatki, rozliczać się z podatku w kraju twojego zamieszkania.

https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/verkl_belastingplicht_woonland_lh0211z2fol.pdf

Uwaga:

Ważne jest również wypełnienie formularza o nazwie ZAP-3 i złożenie go w polskim urzędzie skarbowym, w formularzu tym podajemy zagraniczny adres zamieszkania!

 

Co decyduje o rezydencji podatkowej?

 • Przebywasz minimalnie 183 dni w roku w Holandii
 • Twoja rodzina mieszka w Holandii
 • Pracujesz w Holandii, uczysz się w Holandii, płacisz składki na ubezpieczenie zdrowotne w Holandii, płacisz podatek drogowy czy podatek od nieruchomości w Holandii
 • Mieszkasz na stałe w Holandii i tu jesteś zameldowany, a w Polsce nie posiadasz żadnych dóbr (mieszkania, numeru konta, kredytu itp)

 

Co to jest ulga abolicyjna?

Ulga abolicyjna, o której mowa w art 27g ustawy PIT- polskie Ministerstwo Finansów wprowadziło limit odliczenia ulgi abolicyjnej dla polskich rezydentów pracujących w Holandii. Odliczenie będzie możliwe jeśli nie rezydent nie przekroczy kwoty dochodu 8000 złotych w skali roku, a wysokość odliczenia od podatku nie przekroczy  1360 złotych.

Szacuje się, że z ulgi abolicyjnej korzysta około 67000 Polaków, a dla ponad  40000 z nich sytuacja finansowa nie ulegnie zmianie, gdyż nie osiągną oni ustalonego progu 8000 zł dochodu i będą rozliczani na dotychczasowych zasadach.

Teraz już wiesz więcej o podatkach, a szczególnie o podatku PIT36ZG. Tutaj znajdziesz potrzebne dokumenty do złożenia wniosku.