Willekeurige afschrijving – szczególny rodzaj amortyzacji aktywa firmowego

Willekeurige afschrijving to metoda umożliwiająca podmiotom gospodarczym dokonywanie większych odpisów amortyzacyjnych na środki trwałe niż przewiduje to prawo. Zgodnie z przepisami, środki trwałe o wartości powyżej 450 euro powinny być amortyzowane równomiernie przez kilka lat. Na przykład laptop o wartości 3.000 euro powinien być amortyzowany przez trzy lata, co roku po 1.000 euro. W przypadku willekeurige afschrijving (dobrowolnej amortyzacji), można odstąpić od tej zasady i samodzielnie wybrać kwotę odpisów.

Dobrowolna amortyzacja może być stosowana tylko w określonych przypadkach, na przykład przy zakupie środków trwałych przyjaznych dla środowiska lub przez początkujących przedsiębiorców. W 2023 roku wprowadzono tymczasowe zasady umożliwiające willekeurige afschrijving na nowo nabyte środki trwałe. W takim przypadku, można dokonać dodatkowych odpisów amortyzacyjnych do maksymalnie 50% wartości zakupu lub kosztów produkcji nowego środka trwałego.

Zalety dobrowolnej amortyzacji to przede wszystkim możliwość obniżenia podstawy opodatkowania w roku, w którym osiąga się wyższy zysk, co może pomóc uniknąć wyższej stawki podatkowej. Jednakże, w kolejnych latach pozostaje mniej wartości do amortyzacji, co może skutkować wyższym opodatkowaniem, jeśli firma osiągnie wówczas wyższe zyski.

Istnieją również pewne wyjątki od tej reguły, obejmujące m.in. budynki, niektóre środki transportu, aktywa niematerialne, zwierzęta czy infrastrukturę publiczną.

Dobrowolna amortyzacja może mieć również wpływ na inne ulgi podatkowe, dlatego przed podjęciem decyzji warto skonsultować się z doradcą podatkowym.

Oszczędzaj tysiące złotych z radami Wasylow Advies!

Wypełnij formularz newslettera i korzystaj ze specjalistycznej wiedzy ZA DARMO: