PIT 36/ZG

Pracujesz za granicą? W takim razie pamiętaj o podatkach! Wiemy, jak trudne i problematyczne może być zapamiętanie wszystkich nazw, dokumentów i dotrzymanie terminów, dlatego przychodzimy z pomocą. Z WasylowAdvices rozliczysz swoje podatki bez najmniejszego problemu. Dziś skupimy się na PIT 36/ZG. 

 

Czym jest PIT 36/ZG?

PIT36 ZG to załącznik, który dołącza się do zeznań PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-39. Dotyczy on osób, które zarabiają za granicą. Dla przykładu: jeśli pracujesz w Holandii, PIT-36 składasz przed polskim Urzędem Skarbowym. Co istotne załącznik ten składa się odrębnie, nawet jeżeli rozliczenia dokonuje się wspólnie z małżonkiem.

Co jest potrzebne do PIT 36?

Potrzebujesz: PESEL/NIP, datę urodzenia, kwotę przychodu z rozliczenia za 2020 roku, kwotę przychodu z jednej informacji od płatników za 2021 rok oraz kwotę nadpłaty/podatku do zapłaty z rozliczenia za 2020 rok. 

Jak uniknąć podwójnego opodatkowania?

Jeśli nie chcesz zostać opodatkowany dwukrotnie, musisz zastosować metodę zwolnienia z progresją lub metodę proporcjonalnego odliczenia. 

Według metody zwolnienia z progresją, do dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje się dochody zwolnione od tego podatku uzyskane za granicą i od sumy tych dochodów oblicza się podatek. Następnie ustala sie stopę procentową i stosuje się ją do dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. 

W przypadku metody proporcjonalnego odliczenia dochody, które osiągnąłeś za granicą, łączy się z dochodami z Polski, a od podatku obliczonego od łącznej sumy, odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym Państwie. 

 

Jakie ulgi można zastosować?

Ulga abolicyjna

Pozwala ona od podatku odliczyć różnicę pomiędzy koniecznością stosowania metody zwolnienia z progresją a metodą proporcjonalnego odliczenia. Kwota nie może być jednak większa niż 1360 złotych.

Ulga B+R

Tę ulgę mogą zastosować podatnicy, którzy uzyskują przychody z działalności gospodarczej, a dodatkowo korzystają z ulgi z tytułu prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej. 

Ulga odsetkowa

Z tej ulgi skorzystać mogą podatnicy, którzy korzystają z odliczeń od dochodu z tytułu spłaty odsetek od kredytu udzielonego podatnikowi. 

Ulga na dziecko

W rozliczeniach podatkowych za rok 2021 możliwe jest nie tylko odliczenie ulgi od kwoty podatku do zapłaty, ale także i zwrot w gotówce lub przelewem za niewykorzystanie ulgi, której podatnik nie zdołał odliczyć ze względu np. na zbyt niskie dochody. 

W zeznaniu za rok 2021 podatnik może odliczyć:

– 92,67 zł miesięcznie, czyli do 1112,04 zł rocznie z tytułu ulgi prorodzinnej na wychowywanie jednego dziecka, 

– 92,67 zł miesięcznie, czyli do 1112,04 zł rocznie na drugie dziecko,

– 166,67 zł miesięcznie, czyli do 2000,04 zł rocznie na trzecie dziecko,

– 225,00 zł miesięcznie, czyli do 2700,00 zł rocznie z tytułu wychowania czwartego i kolejnego dziecka.

Ulga rehabilitacyjna

Podatnik może odliczyć od dochodu wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, jeśli podatnik jest osobą niepełnosprawną lub na jego utrzymaniu pozostają osoby niepełnosprawne. Aby móc odliczyć ulgę, konieczne jest posiadanie orzeczenia do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, orzeczenia lekarza ZUS o niezdolności do pracy, samodzielnej egzystencji lub decyzji o przyznaniu renty. 

Ulga termomodernizacyjna

Przyznawana właścicielom lub współwłaścicielom domu jednorodzinnego, jeśli podatnik poniósł wydatki na termomodernizację domu. 

Nie wiesz, od czego zacząć? Skontaktuj się z Wasylow Advices, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami! 

 

Oszczędzaj tysiące złotych z radami Wasylow Advies!

Wypełnij formularz newslettera i korzystaj ze specjalistycznej wiedzy ZA DARMO: