O czym warto pamiętać przy rozliczeniu podatku w Holandii, będąc osobą niezameldowaną w Holandii?

Rozliczenie podatkowe w Holandii może wydawać się skomplikowanym procesem, zwłaszcza dla osób, które nie są zameldowane w Holandii, i nie posiadały dochodów z Polski, bądź dochód z Polski był stosunkowo niski w porównaniu do dochodu całościowego. Aby ułatwić ten proces, kluczowe jest zgromadzenie odpowiednich dokumentów, które umożliwią sprawne przeprowadzenie rozliczenia.

Dokumenty Wymagane do Rozliczenia

Oto pełna lista dokumentów niezbędnych do rozliczenia podatkowego w Holandii:

 • Dwustronna Kopia Dowodu Osobistego – niezbędna do potwierdzenia tożsamości w urzędzie skarbowym.
 • Osobisty Numer BSN (Burgerservicenummer) – numer podatkowy wymagany do identyfikacji w systemie podatkowym Holandii.
 • PIT 36 z Załącznikiem ZG – informuje o dochodzie uzyskanym z Polski; kluczowy do weryfikacji poprawności danych w zaświadczeniu o dochodach.
 • Jaaropgaaf / Jaaropgave – holenderska karta podatkowa, udostępniana przez pracodawcę, potwierdzająca dochody uzyskane w Holandii.
 • Zaświadczenie o Dochodach – Formularz UE/WE – potwierdza dochody osiągnięte poza Holandią, niezbędne do uzyskania ulg podatkowych.

Uwaga! Przydatne informacje:

 • Numer konta bankowego w urzędzie- jeśli numer konta bankowego nie jest znany, bądź chcesz go zmienić trzeba to zrobić pisemnie z potwierdzeniem bankowym . Potwierdzenie musi być czytelne i aktualne, a nami widoczne logo twojego banku, IBAN numeru konta, twoje nazwisko i data wydruku. Służy to celu weryfikacji czy jesteś właścicielem konta i czy konto jest aktywne.
 • Adres korespondencyjny- najczęściej jest to adres który był podany podczas rejestracji przy wyrobieniu numeru BSN, jeśli został zmieniony na inny , pamiętaj o jego dopasowaniu.
 • Potwierdzenia Kosztów i Ulgi Podatkowe – dokumenty potwierdzające koszty np. koszta zdrowotne nie pokryte przez ubezpieczalnie

Co daje zaświadczenie o dochodach z Polski?

Aby określić, czy możesz rozliczyć się jako kwalifikujący się zagraniczny podatnik w Holandii i skorzystać z takich samych odliczeń oraz ulg podatkowych, jak osoby będące rezydentami Niderlandów, musisz spełnić określone warunki. Oto kluczowe kryteria, które należy spełnić:

 • Podatek od dochodów musi być odprowadzany w całości lub prawie w całości tylko w Holandii. Oznacza to, że co najmniej 90% twoich globalnych dochodów musi być opodatkowanych w Holandii.
 • Miejsce zamieszkania musi znajdować się na terytorium Unii Europejskiej, Liechtensteinu, Norwegii, Islandii, Szwajcarii, Bonaire, Sint Eustatius lub Saby.
 • Musisz być w stanie okazać zaświadczenie o dochodach wystawione przez właściwy urząd skarbowy kraju twojego zamieszkania.

Przykłady przedstawione w objaśnieniu wskazują, jak te warunki są stosowane w praktyce. Przykład z Belgii pokazuje, że jeśli mieszkasz w jednym z kwalifikujących się krajów i osiągasz dochód wyłącznie w Holandii, który w całości podlega tam opodatkowaniu, kwalifikujesz się do ulg, pod warunkiem przedstawienia zaświadczenia o dochodach.

Dodatkowo, przy ustalaniu, czy 90% twoich dochodów podlega opodatkowaniu w Holandii, uwzględniane są nie tylko dochody z pracy i z lokalu mieszkalnego, ale także majątek oraz dochód z istotnego udziału. Co ważne, niektóre elementy, jak ujemne wydatki na zabezpieczenie dochodów czy (ujemne) dochody z własnego mieszkania, nie są brane pod uwagę przy ustalaniu limitu 90%.

Jeśli spełniasz powyższe warunki, powinieneś złożyć zaświadczenie o dochodach oraz wypełniony formularz do odpowiedniego urzędu skarbowego, jak wskazano w objaśnieniu. Jeżeli nie jesteś w stanie przesłać zaświadczenia o dochodach razem z deklaracją, możesz przesłać je później, ale ważne jest, abyś nie wnioskował o odroczenie terminu dostarczenia deklaracji. Gdyż wyliczona kwota podatku może ulec zmianie i zostać pomniejszona nawet o kilkaset euro tylko z powodu niedostarczenia zaświadczenia o dochodach na czas.

 

 

 

 

Oszczędzaj tysiące złotych z radami Wasylow Advies!

Wypełnij formularz newslettera i korzystaj ze specjalistycznej wiedzy ZA DARMO: