Jak rozliczyć kryptowaluty w podatku dochodowym w Polsce?

Rozliczenie podatku PIT od transakcji kryptowalutowych wymaga szczególnej uwagi i dokładności, ponieważ zarówno przepisy podatkowe, jak i rynek kryptowalut są dynamicznie zmienne. Oto kluczowe informacje, które należy wziąć pod uwagę przy rozliczaniu PIT za rok 2023:

  1. Rozliczenie na PIT-38

Transakcje kryptowalutowe rozlicza się na formularzu PIT-38, który jest przeznaczony do rozliczania przychodów z kapitałów pieniężnych. Obejmuje to zarówno przychody, jak i koszty poniesione z tytułu transakcji kryptowalutami.

  1. Zasady rozliczania

Przychody i koszty są rozliczane osobno dla kryptowalut, nie łączy się ich z innymi przychodami i kosztami z kapitałów pieniężnych.

Podatek od kryptowalut wynosi 19% od różnicy między przychodem a kosztem uzyskania przychodu.

Nadwyżka kosztów nad przychodami z kryptowalut przenoszona jest do rozliczenia w następnym roku podatkowym, inaczej niż w przypadku innych kapitałów pieniężnych, gdzie można rozliczać stratę przez kolejne lata.

  1. Rozliczenie online

Pamiętaj, że łatwe i szybkie rozliczenie PIT-38 od handlu kryptowalutami, oferując możliwość skorzystania z ulg, odliczeń oraz nowej kwoty wolnej od podatku.

  1. Transakcje w ramach działalności gospodarczej

Transakcje kryptowalutowe dokonane w ramach działalności gospodarczej również podlegają rozliczeniu, ale należy pamiętać, że rozliczenie takich transakcji powinno skutkować ustaleniem przychodu lub kosztu z tytułu kupna/sprzedaży kryptowaluty poza działalnością gospodarczą.

  1. “Strata” podatkowa

W przypadku, gdy w danym roku koszty przewyższają przychody z kryptowalut, nadwyżka ta nie jest traktowana jako strata podatkowa, ale jako koszt przeniesiony do rozliczenia w następnym roku podatkowym.

  1. Ustalenie przychodu i kosztów

Przychód uzyskany ze sprzedaży kryptowaluty należy ustalić na podstawie wartości otrzymanych środków pieniężnych lub wartości towaru/usługi w przypadku transakcji barterowych. Koszty nabycia kryptowaluty to wyłącznie bezpośrednie koszty związane z nabyciem.

  1. Rozliczenie straty

Jeśli w jednym roku podatkowym nie uzyska się żadnych przychodów z tytułu sprzedaży kryptowalut, a poniesie się koszty, to mogą one zostać wykazane w PIT-38 i przeniesione na kolejne lata.

  1. Wysokość podatku i terminy

Podatek należy zapłacić do końca kwietnia roku następującego po rozliczanym roku podatkowym. Warto również pamiętać, że podatnik może dokonać jednego łącznego przelewu na całą kwotę podatku wynikającą z deklaracji PIT-38, nawet jeśli dotyczy ona różnych rodzajów transakcji.

Pamiętaj, aby dokładnie dokumentować wszystkie transakcje związane z kryptowalutami, co ułatwi rozliczenie podatkowe i pomoże uniknąć ewentualnych nieścisłości w przypadku kontroli podatkowej.

 

 

 

 

 

Oszczędzaj tysiące złotych z radami Wasylow Advies!

Wypełnij formularz newslettera i korzystaj ze specjalistycznej wiedzy ZA DARMO: