Heffingskorting: Jak Oszczędzać na Podatkach w Holandii?

Heffingskorting, czyli ulga podatkowa,  to jedna z kluczowych koncepcji w holenderskim systemie podatkowym, pozwalająca obniżyć wysokość należnego podatku od dochodu i składek na ubezpieczenia społeczne. W tym artykule przyjrzymy się różnym rodzajom heffingskorting i wyjaśnimy, jak możesz z nich skorzystać w zależności od Twojej osobistej sytuacji.

Co to jest Heffingskorting?

Heffingskorting to ulga  podatkowa, który może być odliczony od podatku od dochodu (IB) oraz od składek na ubezpieczenia społeczne. Istnieje kilka rodzajów kredytów podatkowych, takich jak ogólna ulga podatkowa (algemene heffingskorting) czy ulga podatkowa z tytułu pracy (arbeidskorting).

Automatyczne Otrzymywanie Heffingskorting:

Większość heffingskorting jest automatycznie uwzględniana w wypłacie wynagrodzenia lub świadczeń. Do najpopularniejszych należą:

  • Algemene heffingskorting,
  • Arbeidskorting,
  • Ouderenkorting (ulga dla osób starszych) i alleenstaandeouderenkorting (ulga dla samotnych rodziców),
  • Jonggehandicaptenkorting (ulga dla osób młodych z niepełnosprawnością),
  • Levensloopverlofkorting (ulga za urlop w ramach programu levensloop).

Algemene Heffingskorting to ogólna ulga podatkowa, która pozwala na obniżenie podatku dochodowego i składek na ubezpieczenia społeczne. Każdy podatnik w Holandii ma prawo do tej ulgi, ale jej pełne wykorzystanie zależy od wieku oraz od tego, czy mieszkał przez cały rok w Holandii.Jeśli pracujesz na etacie, ulga ta jest automatycznie stosowana przez Twojego pracodawcę. Osoby otrzymujące zasiłki otrzymują tę ulgę poprzez instytucje wypłacające zasiłki .Wysokość Algemene Heffingskorting zależy od wysokości dochodu. Im wyższy dochód, tym mniejsza ulga. Maksymalna kwota ulgi nie może przekroczyć kwoty należnego podatku dochodowego i składek. Ulga ta jest stopniowo zmniejszana o procent od podstawy podatkowej z pracy i mieszkania.

Arbeidskorting, czyli ulga podatkowa z tytułu pracy, jest ważnym elementem holenderskiego systemu podatkowego.Arbeidskorting to heffingskorting, czyli ulga podatkowa, którą otrzymujesz, gdy pracujesz. Jest ona obliczana na podstawie Twojego dochodu z pracy. Jeśli masz pracodawcę, to przy obliczaniu podatku dochodowego już uwzględnia on arbeidskorting. Wysokość arbeidskorting zależy od Twojego wieku oraz wysokości dochodu z pracy. W 2023 roku limit dochodu, po którym przysługuje maksymalna ulga, wynosi 37 626 euro. W latach poprzednich limity te wynosiły odpowiednio 36 649 euro w 2022 roku i 35 652 euro w 2021 roku.

Levensloopverlofkorting: Dostępna, gdy korzystasz z oszczędności z programu levensloop.

Inkomensafhankelijke Combinatiekorting (IACK): Dla rodziców dzieci poniżej 12 lat, zależna od dochodów.

Ouderenkorting i Alleenstaandeouderenkorting: Dla osób w wieku emerytalnym, zależne od dochodów.

Jonggehandicaptenkorting: Dla osób z prawem do świadczenia Wajong.

Podsumowanie:

Heffingskortingen są ważnym elementem holenderskiego systemu podatkowego, pozwalającym obywatelom na zmniejszenie obciążenia podatkowego oraz może przynieść znaczne oszczędności.

Oszczędzaj tysiące złotych z radami Wasylow Advies!

Wypełnij formularz newslettera i korzystaj ze specjalistycznej wiedzy ZA DARMO: