Dofinansowanie do ubezpieczenia Zorgtoeslag – Holandia.

Holandia jest miejscem Twojego zamieszkania lub  jesteś zameldowany/a na jej terenie i płacisz  obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne? Należy Ci się dofinansowanie do ubezpieczenia Zorgtoeslag z Urzędu Skarbowego Belastingdienst. Dowiedz się, jakie warunki trzeba spełnić, aby je otrzymać, kiedy można je składać i ile będziesz na nie czekać!

dofinansowanie do ubezpieczenia Holandia

Dofinansowanie do ubezpieczenia Zorgtoeslag – jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać zwrot?

  1. Opłacać miesięczną premię za ubezpieczenie zdrowotne, ponieważ pracujesz w Holandii
  2. Płacić  miesięczną premię za ubezpieczenia  zdrowotne z racji zameldowania w Holandii
  3. Być singlem, którego dochody brutto nie przekraczają progu dochodowego 31 138 euro
  4. Mieć partnera fiskalnego, a wspólne dochody nie przekraczają  progu dochodowego 39 979 euro.

Kiedy można składać wniosek Zorgtoeslag w Holandii?

  1. Wniosek o Zorgtoeslag 2020  można składać do 1 września 2021 roku
  2. Wniosek o Zorgtoeslag 2021 można składać do 1 września 2022 roku


Uwaga! Składając Zorgtoeslag w pierwszym kwartale nowego roku, masz szansę na uzyskanie zwrotu do 8 tygodni od momentu złożenia wniosku. Te dokumenty,  które wpłyną po 1 kwietnia a przed 1 września będą dłużej rozpatrywane, tzn. do momentu wystawienia decyzji definitywnej.

dofinansowanie do ubezpieczenia Holandia

Jaka jest różnica pomiędzy zwrotem ubezpieczenia jednorazowym a zaliczkowym?

Zwrot jednorazowy – Urząd Skarbowy Belastingdienst wypłaca jednorazową kwotę dofinansowania do ubezpieczenia po zakończeniu roku podatkowego.

Przykładowo składając wniosek w styczniu 2021 za Zorgtoeslag 2020, czekamy na wystawienie decyzji do 8 tygodni, a Urząd Skarbowy w Holandii wypłaca całość zwrotu jednorazowo.

Zwrot zaliczkowy Belastingdienst przyznaje decyzję zwrotu, ale wypłaca ją w miesięcznych zaliczkach każdego 20 dnia miesiąca.
Warto zapoznać się z poniższym przykładem. Załóżmy, iż roczna decyzja wynosi 960 euro.

960/12 miesięcy = 80 euro/ miesięcznie

Czyli, każdego 20 dnia miesiąca otrzymasz na swoje konto zaliczkę w wysokości 80 euro. 

Co jest bardziej opłacalne, zwrot jednorazowy czy zaliczkowy?

Wszystko uzależnione jest od indywidualnej sytuacji wnioskodawcy. Jedna osoba preferuje otrzymywanie większej jednorazowej wypłaty kwoty, druga woli otrzymywać zaliczki. Może to być spowodowane ograniczonym budżetem miesięcznym,  zaś dzięki nim łatwiej będzie łatwiej opłacać obowiązkowe miesięczne premię składki ubezpieczeniowej.

dokumenty Holandia

Próg dochodowy Holandia – rok 2021.

Dochód na jedną osobę nie może przekroczyć kwoty 31 138 euro brutto, a na partnerów fiskalnych 39 979 euro brutto.

Maksymalna stawka miesięczna przewidziana na rok 2021 wynosi 107 euro na osobę bez partnera fiskalnego, czyli w skali roku możesz otrzymać 1 284 euro.

Partnerzy fiskalni otrzymać mogą w roku 2021 maksymalnie 207 euro miesięcznie, czyli  2 484 euro w skali roku.

Jaki złożyć wniosek, gdy nie wiadomo jaki dochód brutto osiągniesz?

Przy składaniu wniosku deklarujemy roczne dochody brutto, na podstawie których wypłacana jest stawka dofinansowania. Im więcej zarobisz tym mniejszy zwrot Ci się należy.

W przypadku, gdy nie jest wiadomo jaki dochód brutto osiągniesz , radzimy złożyć jednorazowy zwrot. Dochód będzie znany, gdy uzyskasz od pracodawcy potwierdzenie dochodów brutto – jaaropgaaf.

Otrzymasz wtedy odpowiednią kwotę z Urzędu Skarbowego i nie trzeba będzie oddawać nadpłaconej przez urząd różnicy, która należy Ci się w związku z zadeklarowanymi dochodami.

Przykład:
Deklarujesz roczny dochód na 15 000 euro, co oznacza ze należy Ci się maksymalny zwrot i otrzymujesz 1284 euro z Belastingdienst. Okazuje się jednak, że tak naprawdę zarobiłeś/aś 30 000 euro i przy takim dochodzie nie należy się Tobie żaden zwrot, co oznacza że całość kwoty którą otrzymałeś z Belastingdienst trzeba będzie zwrócić.

Co zrobić w takim  przypadku, gdy błędnie zdeklarowałeś/aś dochód ?

Otrzymujesz pismo z Urzędu Skarbowego z informacją, iż zwrot dofinansowania nie należał się Ci się w takiej kwocie jaką otrzymałeś. Co teraz?

Belastingdienst wyśle do Ciebie drugie pismo. Będzie to rachunek do zapłaty tzw. accepthiro.

Jakie są możliwości spłaty accepthiro?

Pierwsza opcjajednorazowa spłata kwoty w podanym terminie.

Druga opcjaspłata kwoty w ratach. Belastingdienst w drugim piśmie podaje całkowitą kwotę zadłużenia oraz automatycznie informuje o możliwości spłaty w maksymalnie  24 miesięcznych terminach. Podaje również kwotę pierwszej raty oraz termin na jej zaksięgowanie w urzędzie.

Pamiętaj! Pierwsza rata musi być taka o jaką prosi urząd skarbowy. Druga może być wyższa, jeśli chcesz spłacić kwotę szybciej. Każda rata musi być zaksięgowana raz w miesiącu, podając w opisie przelewu tzw. betaalkenmerk, czyli 16 cyfr podanych na rachunku.

Jeśli nie jesteś pewny czy spełniasz powyższe warunki, sprawdź to w bezpłatnym kalkulatorze Urzędu Skarbowego.

W razie niejasności nasze biuro księgowe Wasylow Advies służy radą i pomocą dla każdej osoby! Dofinansowanie do ubezpieczenia Zorgtoeslag będzie dla Ciebie proste i zrozumiałe. Zapraszamy do kontaktu!

Oszczędzaj tysiące złotych z radami Wasylow Advies!

Wypełnij formularz newslettera i korzystaj ze specjalistycznej wiedzy ZA DARMO: