Co to jest deklaracja ICP?

Deklaracja ICP – kluczowy element w rozliczeniach międzynarodowych

ICP, czyli  świadczenia między wspólnotowe , to termin odnoszący się do wszystkich usług i dostaw dla przedsiębiorców w innych krajach Unii Europejskiej. Jeśli eksportujesz towary lub świadczysz usługi w innych krajach UE, jesteś zobowiązany do składania deklaracji ICP, znaną również jako “opgaaf ICP”.

 

Znaczenie deklaracji ICP

Deklaracja ICP umożliwia zgłoszenie do urzędu skarbowego, jakie towary lub usługi zostały dostarczone do innych krajów UE. Należy przy tym określić stawkę VAT i kwotę naliczonego podatku. Urząd Skarbowy wykorzystuje te informacje do kontroli poprawności stosowania przepisów VAT w różnych krajach UE.

 

Dostawa produktów za granicę

Dostarczanie produktów do innych krajów UE nazywa się dostawami intrakomunalnymi (ICL). Obejmuje to wszystkie produkty dostarczane przedsiębiorstwom w UE. Dostawy do konsumentów prywatnych nie są włączane do deklaracji ICP.

 

Świadczenie usług za granicą

Podobnie jak w przypadku dostaw towarów, musisz także zgłaszać usługi świadczone dla firm w UE. Istnieje kilka wyjątków, m.in.:

 

Usługi intrakomunalne objęte 0% stawką VAT lub zwolnione z VAT w kraju odbiorcy.

  • Przewóz osób.
  • Usługi w ramach systemu “one-stop-shop”.
  • Usługi związane z nieruchomościami, np. konserwacja i wynajem.
  • Usługi świadczone przez restauracje i firmy cateringowe.
  • Usługi zapewniające dostęp do wydarzeń kulturalnych, artystycznych, sportowych, naukowych, rekreacyjnych lub edukacyjnych.
  • Wynajem pojazdów na okres do 30 dni.
  • Wynajem statków na okres do 90 dni.

Ten artykuł ma na celu poinformowanie przedsiębiorców o obowiązku składania deklaracji ICP oraz o szczegółach związanych z dostawami towarów i świadczeniem usług w ramach Unii Europejskiej. Warto zwrócić uwagę na specyfikę i wyjątki dotyczące różnych rodzajów usług.

Oszczędzaj tysiące złotych z radami Wasylow Advies!

Wypełnij formularz newslettera i korzystaj ze specjalistycznej wiedzy ZA DARMO: