Zasiłki na terenie Holandii

Zasiłek dla bezrobotnych – WW UITKERING

Zasiłek dla bezrobotnych (WW UITKERING)  przysługuje osobom/pracownikom , którzy przepracowali minimalnie pół roku w ostatnich 9 miesiącach (tj. 26 tygodni w ostatnich 36 tygodniach, licząc od ostatniego dnia pracy) oraz nie zostali zwolnieni z własnej winy przed zakończeniem kontraktu bądź dyscyplinarnie.

Rejestracja w urzędzie pracy powinna nastąpić jak najszybciej z reguły do dwóch dni roboczych od zakończenia pracy, aby uniknąć konsekwencji w postaci obniżenia zasiłku bezrobotnego przez urząd pracy(Sankcja ta wynosi od 5 do 30 %). Zarejestrować można się online za pomocą kodu digid albo osobiście w najbliższym urzędzie pracy legitymując się dowodem tożsamości oraz okazując numer sofi/ bsn.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych (WW UITKERING) obliczona jest na podstawie dochodu z ostatnich 12 miesięcy pracy, a długość zasiłku uzależniona jest od stażu pracy i wynosi minimalnie 3 miesiące. Możliwe jest również przedłużenie zasiłku na podstawie stażu pracy z innego kraju, przesyłając do uwv formularz U1, bądź przeniesienie zasiłku do Polski albo innego kraju UE, po minimalnie 4 tygodniach od jego przyznania, dostarczając do polskiego urzędu pracy formularz U2.

Wypłata zasiłku następuje w okresie od 3 do 10 dni roboczych po wypełnieniu formularza inkomstenopgave bądź online na stronie uwv.nl albo w formie papierowej każdego 1 dnia nowego miesiąca przez cały okres trwania zasiłku.

Obowiązkiem osoby poszukującej pracy otrzymującej zasiłek dla bezrobotnych jest aktywne szukanie pracy oraz przekazywanie każdej zmiany, która mogłaby mieć wpływ na zasiłek tj. zmiana adresu, podjęcie pracy, urlop, itp. Za pomocą formularza wijzigingsformulier.

Zasiłek rodzinny (kinderbijslag)

Zasiłek rodzinny przysługuje osobom zameldowanym wraz z dziećmi w Holandii bądź osobom pracującym na terenie Holandii, których dzieci mieszkają zagranica tj. w Polsce. Zasiłek rodzinny przysługuje do 18 roku życia dziecka i wypłacany jest kwartalnie w wysokości:

  • € 197,51 – 0 t/m 5 jaar
  • € 239,84 – 6 t/m 11 jaar
  • € 282,16 – 12 t/m 17 jaar

Wniosek należy złożyć w SVB pisemnie lub online kodem digid.

Dokumenty wymagane do zasiłku to:

  • europejski akt małżeństwa,
  • europejski akt urodzenia,
  • zaświadczenie o niepobieraniu zasiłku rodzinnego na terenie Polski,
  • zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu,
  • udokumentowanie utrzymania dziecka w wysokości minimum 416 euro kwartalnie w postaci wydruków z konta , oryginalnych rachunków ect. (W przypadku braku wspólnego meldunku z dzieckiem w Holandii).