Spadek w Holandii – wszystko co musisz wiedzieć!

Utrata bliskiej osoby jest niewątpliwie bardzo ciężkim przeżyciem. Poza organizacją pogrzebu konieczne jest także dopełnienie niezbędnych formalności. Jeśli zmarły zostawił po sobie majątek, najbliższa rodzina musi przyjąć lub odrzucić spadek. Warto mieć na uwadze fakt, iż osoba niepełnoletnia nie może samodzielnie zrzec się spadku i dopełnienie formalności musi odbyć się poprzez sąd. Jak to zrobić? Odpowiadamy! 

Dziedziczenie majątku w Holandii — co możesz zrobić?

W Holandii są trzy możliwości związane z dziedziczeniem:

  • Odrzucenie spadku (erfenis weigeren) – najkorzystniejsza opcja, jeśli zmarły miał więcej długów niż majątku. 
  • Całkowite przyjęcie spadku (erfenis zuiver aanvarden) – dziedziczy się cały majątek zamarłego, czyli nie tylko nieruchomości, pojazdy czy przedmioty, ale także i zadłużenia. Jeśli długów jest więcej niż majątku, spadkobierca odpowiada za nie również swoim własnym majątkiem.
  • Korzystne przyjęcie spadku (erfenis beneficiair aanvarden) – opcja pozwalająca na ominięcie  formalności związanych ze spłatą długów zmarłego jednak korzystać z majątku  można dopiero po spłaceniu wszystkich jego wierzycieli. 

Warto pamiętać, że jeśli spadkobiercą jest osoba niepełnoletnia, możliwe jest wyłącznie odrzucenie spadku lub korzystne przyjęcie spadku, gdy majątek jest większy niż długi. Osoba małoletnia nie może jednak sama zrzec się spadku. Rodzice lub opiekunowie muszą wnieść do sądu wniosek o odrzucenie spadku w imieniu dziecka/małoletniego

Dziedziczenie przez osoby pełnoletnie — jakie dokumenty są Ci potrzebne?

Jeśli decydujesz się (jako osoba pełnoletnia) na przyjęcie spadku, koniecznie złóż oświadczenie (verklaring nalatenschap meerderjarige) w sądzie najbliższym do miejsca zamieszkania zmarłego. Prawo nie określa jednoznacznie, ile masz czasu na decyzję, jednak przyjmuje się, że po upływie trzech miesięcy, spadkobierca musi przyjąć lub odrzucić spadek. 

Do wyżej wspomnianego oświadczenia musisz załączyć:

  • kopię dowodu osobistego,
  • kopię aktu zgonu (do pobrania w gminie zamieszkania zmarłego).

Wzór oświadczenia znajdziesz tutaj: 

https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Verklaring-nalatenschap-meerderjarigen.pdf 

Po otrzymaniu dokumentów sąd w przeciągu kilku tygodni wysyła wnioskodawcy rachunek z  kosztami sądowymi (griffierecht), które musisz opłacić, a następnie sąd prześle Ci akt dziedziczenia (akte nalatenschap). 

Jak odrzucić spadek w imieniu niepełnoletnich dzieci?

W przypadku małoletnich dzieci są dwie opcje. W ich przypadku w grę wchodzi tylko korzystne  przyjęcie spadku, kiedy dobytek zmarłego jest większy niż jego długi, lub odrzucenie spadku. Sprawę odrzucenia przez osobę małoletnią komplikuje fakt, że formalności można dopełnić tylko za  zgodą Sądu Okręgowego (Kantonrecht). Należy pamiętać, że odrzucając spadek w Holandii, prawo dziedziczenia przechodzi na następnych  spadkobierców, jeśli więc Ty, jako rodzic, zrzekłeś się spadku, następne w kolejce są Twoje dzieci. Masz trzy miesiące na dopełnienie formalności w imieniu małoletniego, w przeciwnym razie automatycznie spadek zostanie odziedziczony korzystnie. 

Link do formularza: 

https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Verwerping-nalatenschap-namens minderjarige.pdf 

Do wniosku musisz dołączyć:

  • kopie dowodów osobistych niepełnoletnich dzieci oraz swoją (prawnego opiekuna) -dokumenty, z których wynika, że spadek ma wartość negatywną,
  • kopię testamentu jeśli zmarły go posiadał. Informację tę można sprawdzić tutaj: https://particulieren.notaris.nl/ctrp/invoeren.

 

Po otrzymaniu zgody sądu należy ją załączyć do formularza właściwego odrzucającego spadek. 

Link do formularza: 

https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/Verklaring-nalatenschap-minderjarigen.pdf 

Należy załączyć kopie dowodów zainteresowanych. 

Utrata bliskiej osoby to ciężki okres dla całej rodziny, a procedura przyjęcia lub odrzucenia spadku wiąże się z wypełnianiem wniosków, pilnowaniem terminu i mnóstwem innych formalności. Z uwagi na to spadkobiercy często decydują się skorzystać z pomocy instytucji prawniczych, adwokata  lub notariusza. Ich udział nie jest jednak formalnie wymagany, a spadkobiercy mają możliwość samodzielnego kontaktu z sądem. Wybór należy do Ciebie. 

Oszczędzaj tysiące złotych z radami Wasylow Advies!

Wypełnij formularz newslettera i korzystaj ze specjalistycznej wiedzy ZA DARMO: