Samodzielny Przedsiębiorca w Niderlandach a prawo do ulg podatkowych 2023

W Niderlandach zwrot  ZZP (zelfstandige zonder personeel) to termin odnoszący się do samozatrudnionych pracowników, którzy to mogą  skorzystać z :

– Odliczenie kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, takich jak koszty związane z biurem,  narzędziami  czy sprzętem komputerowym a także  samochodem służbowym

– Ulga na inwestycje w sprzęt lub środki trwałe, które może być odliczona od podatku dochodowego    ( minimalna kwota inwestycji 2401 euro i dla przykładu inwestycja w przedziale 2401euro -59170 euro to odpis 28%  inwestycji)

-„Ulga na podatek VAT” (BTW) związany z wydatkami na towary i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej- możliwość odpisu VAT od rozliczeń kwartalnych, co oznacza ze płacić tylko kwotę netto za zakupiony towar, gdyż VAT zostanie zwrócony.

– Odliczenie kosztów szkoleń i kursów związanych z rozwojem zawodowym

 

W Niderlandach  istnieje tzw. “urencriterium“, czyli kryterium godzinowe, które może być stosowane do określenia, czy samozatrudniony pracownik ZZP jest uważany za przedsiębiorcę w rozumieniu prawa podatkowego. Aby spełnić kryterium godzinowe, ZZP musi wykazać, że spędził co najmniej        1 225 godzin rocznie na prowadzeniu działalności gospodarczej w tym rzeczywiście przepracowany czas, ale i dojazd do kontrahenta, księgowego czy sklepu w celach firmowych. Ulga ta ma na celu ułatwienie rozpoczęcia prowadzenia biznesu

Jeśli ZZP spełnia kryterium godzinowe, może korzystać z różnych ulg podatkowych w Holandii, między innymi

  • Ulga na poczatkujacego przedsiębiorcy (Startersaftrek) – jest to ulga podatkowa dla początkujących ZZP, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą. Wysokość ulgi wynosi 2 123 euro odpisu od dochodu. Można z niej skorzystać 3 razy w ciągu 5 lat prowadzenia działalności.
  • Ulga dla samodzielnego przedsiębiorcy (Zelfstandigenaftrek) –Wysokość ulgi wynosi w 2023 roku wynosi 5030 euro odpisu od dochodu, dla porównania w roku 2022 wynosił 6310 czyli spadł o 900 euro

 

Oprócz tego  Holandia zapewnia dodatkowe ulgi

  • Wsparcie dla początkujących przedsiębiorców – ulgi takie jak startersaftrek i aftrek speur- en ontwikkelingswerk (R&D) umożliwiają początkującym przedsiębiorcom uzyskanie wsparcia finansowego na początek działalności.
  • Zachęcanie do inwestycji – ulgi podatkowe takie jak Energie-investeringsaftrek (EIA) i Milieu-investeringsaftrek (MIA) zachęcają przedsiębiorców do inwestowania w projekty związane z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem.
  1. Przyspieszenie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw – ulgi takie jak innovatiebox pozwalają na obniżenie podatku dochodowego dla przedsiębiorstw, które prowadzą badania i rozwój, co przyspiesza rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw.

Isteniej również ulga , która nie podlega kryterium godzinowym, i cale szczęście jest dla każdego przedsiębiorcy , ta ulga to, MKB vrijstelling wynosi 14% dochodu przedsiębiorstwa, jednak maksymalna kwota zwolnienia wynosi 16 307 euro. Zwolnienie to ma na celu wspieranie rozwoju i wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw, co przyczynia się do wzrostu gospodarczego kraju.

Poprzez stosowanie ulg podatkowych, Holandia staje się bardziej atrakcyjnym miejscem dla przedsiębiorstw, co przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności kraju na arenie międzynarodowej.

Oszczędzaj tysiące złotych z radami Wasylow Advies!

Wypełnij formularz newslettera i korzystaj ze specjalistycznej wiedzy ZA DARMO: