Co musisz wiedzieć o rozliczaniu podatku dochodowego w Holandii?

Co roku na przełomie lutego i marca powraca to samo pytanie “Kiedy i jak rozliczyć się z podatku dochodowego w Holandii?“Jeżeli dłużej przebywasz w Holandii to z pytaniem kiedy nie powinieneś mieć już problemów. Pozostaje kwestia jak się rozliczyć z naszych przychodów, aby uniknąć ewentualnych błędów i ich konsekwencji? W tym artykule zebraliśmy wszystkie najważniejsze aspekty dotyczące rozliczenia podatku w Holandii. Na co zwracać uwagę? Jakich dokumentów potrzebujesz i co w przypadku kiedy nie masz stałego meldunku?

Biuro księgowe Wasylow Advies służy pomocą dla każdej z osób, które nie czują się pewnie z wypełnianiem formalności. Od wielu lat zajmujemy się podatkami, pomocą osobom prywatnym, jak również firmom. Zadbamy o złożenie wszystkich dokumentów na czas do urzędu, zdejmując z Ciebie ciężar odpowiedzialności i niepotrzebnego stresu.

W dalszej części artykułu dowiesz się więcej o systemie podatkowym w Holandii, kogo dotyczy i jak wygląda procedura podatkowa.

Czego potrzebują do rozliczenia podatku w Holandii osoby korzystające z P bilet?

P bilet obowiązuje osoby prywatne, które były zameldowane w Holandii przez cały rok. Do rozliczenia podatku dochodowego potrzebny jest jaaropgaaf od pracodawcy, czyli zapis rocznych przychodów brutto wraz z uwzględnieniem odprowadzonego do urzędu skarbowego podatku oraz składek pracowniczych, zdrowotnych i społecznych. Na podstawie tego dokumentu księgowy jest w stanie wyliczyć należny zwrot bądź dopłatę do podatku.

Okres rozliczeniowy zaczyna się 1 marca i trwa do 30 kwietnia. W tym czasie powinno wpłynąć rozliczenie podatkowe do urzędu skarbowego BELASTINGDIENST.

W przypadku nie złożenia go w terminie, urząd skarbowy wysyła pismo przypominające o rozliczeniu HERINNERING podając nowy termin, w którym rozliczenie powinno wpłynąć.

Przy braku reakcji ze strony podatnika, urząd skarbowy wysyła kolejne pismo o nazwie AANMANING, w który dolicza dodatkową kwotę za niewywiązanie się z terminu.

W sytuacji dalszej bierności podatnika otrzyma on mandat narzucony po rozliczeniu przez inspektora podatkowego NAVORDERINGSAANSLAG

W jaki sposób mogą rozliczyć się osoby zameldowane przez cały rok w Holandii?

Rozliczenie podatku dochodowego możliwe jest za pomocą programów dostępnych w biurach księgowych bądź bezpośrednio przez stronę urzędu skarbowego belastingdienst.nl po zalogowaniu się personalnym elektronicznym kodem DiGiD.

W każdym rozliczeniu możemy uwzględnić ulgi podatkowe w postaci miedzy innymi: 

 1. Poniesionych odsetek za kredyt hipoteczny
 2. Kosztów związanych ze zdrowiem
 3. Kosztów związanych z nauką
 4. Darowizn
 5. Kosztów związanych z utrzymaniem osoby niepełnosprawnej, 
 6. Kosztów związanych z alimentami
 7. Uwaga kosztów NIE poniesionych na dzieci, ale na ex partnera.

Rozliczenie podatku dochodowego w Holandii

Jak powinny postąpić osoby, które część roku były zameldowane w Holandii, zaś resztę poza jej granicami?

Drugą kategorią się osoby migrujące, czyli takie, które część roku były zameldowane w Holandii, a resztę w innym państwie. Mimo zmienianego miejsca zamieszkania i tak należy rozliczyć podatek za uzyskane na terenie Holandii dochody. U takiego podatnika przychód nie jest traktowany jednoznacznie.

Do prawidłowego rozliczenia podatku potrzebna jest data meldunku, bądź data wymeldowania z holenderskiej gminy. Zazwyczaj urząd skarbowy wysyła w niebieskiej kopercie dwie książki o nazwie M bilet, jedna służy do wypełnienia, druga jest objaśnieniem, jak wypełnić tą pierwszą. Po wypełnieniu M biletu osoba odsyła  wniosek w kopercie zwrotnej do Belastingdienst.

Obecnie część księgowych ma dostęp do wersji online M biletu, co znacznie przyspiesza cały proces, gwarantuje wysłanie go na czas i otrzymanie potwierdzenia wysyłki. W Wasylow Advies również korzystamy z tego rozwiązania.

W jaki sposób mogą rozliczyć podatek dochodowy osoby niezameldowane w Holandii?

Ostatnią kategorią jest rozliczenie podatku dochodowego dla osób niezameldowanych w Holandii, przebywającym w Polsce lub innym kraju europejskim. Dotyczy to wszystkich posiadających możliwość legalnej pracy w Holandii. Osoby zainteresowane rozliczeniem podatku mają prawo to zrobić, ale nie obowiązek rozliczyć w tym samym roku i mogą to zrobić nawet do 5 lat wstecz.

Jedynym wyjątkiem jest pisemne zobowiązanie do rozliczenia podatku wystosowane przez Belastingdienst lub świadomość zwrotu wyższego niż €47. W tym przypadku do rozliczenia podatku potrzebny jest jaaropgaaf od pracodawcy z określonymi dochodami brutto oraz zaświadczenie o dochodach z Polski bądź innego kraju, w którym dana osoba była lub jest zameldowana.

Rozliczenie podatku dochodowego w Holandii

Do czego potrzebne jest zaświadczenie o dochodach?

Służy do określenia w jakim miejscu dany podatnik odprowadza swoje podatki, co pomaga w zakwalifikowaniu go do konkretnego kraju. Dodatkowo, dostarcza on informacje w jakim procencie podatki zostały odprowadzane w Holandii, a w jakim w Polsce lub innym państwie.

W przypadku, gdy klient nie posiadał żadnych dochodów w kraju swojego zameldowania lub posiadał procentowo niski dochód w kraju zameldowania zaświadczenie nabiera wyższej wagi i zwrot podatku w Holandii zostaje powiększony o około €540.

Dzieje się tak przy uzyskaniu minimalnie 90% całkowitego dochodu. Jeżeli podatnik jest w stanie udokumentować, że większość dochodów została opodatkowana w Holandii, bądź przewyższa ona próg 90% światowego rocznego dochodu przysługuje mu ta ulga i otrzymuje wyższy zwrot.

W tej sytuacji podatnik traktowany jest jako tzw. binnenlandse belastingplicht – czyli osoba “tutejsza” posiadająca prawa do ulg podatkowych.

W jaki sposób uzyskać zaświadczenie o dochodach?

Na początku trzeba rozliczyć w Polsce PIT36/ZG (załącznik ZG to przeliczenie dochodów uzyskanych na terenie Holandii). PIT należy rozliczyć w polskim urzędzie skarbowym, w którym należy złożyć wypełnione zaświadczenie o dochodach pobrane wcześniej ze strony internetowej.

W razie jakichkolwiek problemów najlepiej skontaktować się z biurem księgowym w celu otrzymania zaświadczenia. Do momentu uzyskania zameldowania w Holandii, co roku konieczne jest uzyskanie zaświadczenie o dochodach.

Na zaświadczeniu o dochodach musi być widoczna:

 • Pieczątka
 • Stempel urzędu skarbowego
 • Podpis podatnika
 • Podpis urzędnika wystawiającego zaświadczenie

Czy istnieją minusy posiadania zaświadczenia o dochodach?

Jedynym minusem jest czas. Urząd skarbowy w Holandii może dłużej rozpatrywać taki wniosek podatkowy. Dzieje się to z powodu sprawdzania wiarygodności zaświadczenia z Polski. Czas jaki urząd ma na rozpatrzenie wniosku to nawet 3 lata od daty wpłynięcia wniosku.

Rozliczenie podatku dochodowego w Holandii – Czego spodziewać się po rozliczeniu?

Konieczne jest wysłanie wniosku do urzędu podatkowego i oczekiwanie na wystawienie decyzji – AANSLAG. W Holandii możliwe są dwa rodzaje decyzji.

1. Tymczasowa – VOORLOPIGE AANSLAG na podstawie złożonego zeznania podatkowego jest najczęściej wystawiana do 3 miesięcy lub w przypadku rozliczenia w terminie podatkowym do 1 lipca, jednak nie jest to decyzja ostateczna.

2. Definitywna – DEFINITIEVE AANSLAG. Ten rodzaj decyzji jest ostateczny i urząd skarbowy ma prawo wystawić go w czasie późniejszym niż 3 miesiące. Czas jej otrzymania może wynosić rok, zaś maksymalnie 3 lata, liczone od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli nie zgadzasz się z decyzja definitywną, masz prawo złożyć odwołanie BEZWAAR TEGEN DEFINITIEVE AANSLAG do 6 tygodni od daty wystawienia decyzji.

Rozliczenie podatku dochodowego w Holandii

Rozliczenie podatku dochodowego w Holandii – Czy to już koniec procedury?

Urząd skarbowy wysyła pocztą list z decyzją na podany adres korespondencyjny. W przypadku oczekiwania na zwrot podatku powinien on być wysłany w ciągu 10 dni od daty wystawienia decyzji.

Dodatkowo bardzo ważne jest, jeżeli numer konta bankowego nie jest zarejestrowany w bazie urzędu skarbowego trzeba go jak najszybciej przekazać. W tym celu wysyła się pismo z dołączoną kopią dowodu osobistego oraz aktualny czytelny wydruk z konta bankowego, który poświadcza się bycie jego właścicielem.

Urząd skarbowy wypłaca zwrot tylko na konto bankowe podatnika, nie ma możliwości przekierowania go na konto osoby trzeciej. Wynika to z nadużyć i fałszerstw, które wystąpiły w przeszłości.

Rozliczenie podatku dochodowego w Holandii

Jeżeli uważasz proces rozliczania podatku dochodowego w Holandii za zbyt skomplikowany lub po prostu nie masz na to wystarczającej ilości czasu ? WYPEŁNIJ FORMULARZ ONLINE w 5 minut, a my zajmiemy się Twoim rozliczeniem podatkowym.

Oszczędzaj tysiące złotych z radami Wasylow Advies!

Wypełnij formularz newslettera i korzystaj ze specjalistycznej wiedzy ZA DARMO:

Rozlicz swój podatek ONLINE!

Kliknij przycisk poniżej i rozlicz się z podatku w 5 minut!