Rozliczanie podatku kwartalnego – omzetbelasting

Rozliczanie podatku to mało satysfakcjonujące zajęcie. Niestety każdy musi to robić. Brak rozliczenia w określonym terminie wiąże się bowiem z karą. Jak więc rozliczyć podatek obrotowy BTW?

Podatek BTW to odpowiednik polskiego VAT-u. Można go rozliczać z różną częstotliwością.

Wszystko zależy bowiem od decyzji urzędu Skarbowego – Belastingdienst. Dopuszczane opcje to:

  • Miesięcznie
  • Kwartalnie
  • Raz na rok

Holenderskie prawo sugeruje, aby większość małych firm rozliczała się kwartalnie. Jednak jak to zrobić?

Rozliczanie podatku kwartalnego – Omzetbelasting

Najlepiej przedstawi to przykład.

W październiku przedsiębiorca rozliczający podatek BTW kwartalnie musi złożyć odpowiednią deklarację za okres od 1.10 do 31.12.

Taki dokument należy przygotować i dostarczyć do Belastingdiensta najpóźniej do 31 stycznia.

Oczywiście wygląda to tak samo w innych kwartałach roku.

Rozliczenie podatku kwartalnego – omzetbelasting może okazać się kłopotliwe, stąd zaleca się zlecić to zadanie profesjonalnym księgowym.

Jakie dokumenty potrzebne są do złożenia deklaracji BTW?

Prawidłowo przygotowana deklaracja opiera się o:

  • Dowody sprzedaży towarów i usług
  • Dowody wydatków firmowych
  • Wyciągi bankowe

A co w sytuacji, gdy takiej deklaracji nie złożę?

Brak złożonej deklaracji to kara w wysokości 68 euro.

Dodatkowo nieterminowa spłata podatku BTW może nałożyć na płatnika karę w wysokości 3% zadeklarowanej w karcie podatkowej kwoty.

*Minimalna wysokość tej kary to € 50,00 – ale nie więcej niż € 5.514.

Podsumowanie

Rozliczanie podatku to ważny punkt każdego gospodarstwa domowego i finansów firmowych. Warto to robić na czas i unikać błędnie złożonych deklaracji.

Skontaktuj się z nami i zleć rozliczanie podatku kwartalnego – omzetbelasting.

Oszczędzaj tysiące złotych z radami Wasylow Advies!

Wypełnij formularz newslettera i korzystaj ze specjalistycznej wiedzy ZA DARMO: