Rodzaje amortyzacji

 Czym jest willekeurige afschrijving?

Jest to tak zwana amortyzacja losowa, o  amortyzacji której decyduje użytkownik/posiadacz aktywa.

Podobnie jak w standardowej amortyzacji, wartość aktywa trwałego nie może spaść poniżej wartości końcowej aktywa po zamortyzowaniu.

 

Dwa zasadnicze sposoby amortyzacji losowej(willekeurige afschrjiving) to

  1. amortyzacja aktywów środowiskowych (VAMIL)
  2. amortyzacja dla początkujących przedsiębiorców(

 

Ciekawostka! W 2023 roku oprócz powyższych dwóch sposobów amortyzacji aktywów wprowadzono również tak zwany eenmalige nieuwe regeling willekeurige afschrijving, głównym kryterium jest zakup środka trwałego w 2023 i zużycie go  przed  początkiem 2026 roku.

Warto pamiętać, ze nie dotyczy on wszystkich aktywów i można odpisać maksymalnie 50% natomiast pozostała część będzie odpisana na standardowych zasadach.

Pamiętaj,  ze nie jest możliwa amortyzacja takich środków trwałych jak statki, , budynki, samoloty  oraz motory czy zwierzęta.

Warto zwrócić uwagę na fakt, ze amortyzacja aktywa możliwa jest od momentu użycia środka trwałego. Jeśli zaczniesz używać składnika aktywów natychmiast po inwestycji, możesz od razu zacząć go amortyzować. Jeśli jeszcze nie używasz aktywów biznesowych, możesz je amortyzować tylko od kwoty zapłaconej w roku inwestycyjnym.

 

Czy słyszałeś  o amortyzacji o nazwie MIA i VAMIL ?

Są  to amortyzacje aktywów  inwestycji przyjaznych dla środowiska, jedna z nich daje możliwość odpisu maksymalnie 455 wartości inwestycji, druga zas  do 75 % odpisu inwestycji w danym momencie.

Uzależnione jest to od tego jakie aktywo ma wpływ na środowisko, można to sprawdzić na tak zwanej specjalnej liście aktywów podawanych co roku przez  https://www.rvo.nl/

Pamiętaj , ze aktywo musi być na tej liście ( milieulijst) i nie mogło być wcześniej używane oraz kwota inwestycji powinna być wyższa niż 2500 euro.

 

Przykład odpisu w obydwu inwestycjach MIA versus VAMIL

Załóżmy, że Twój dochód podlegający opodatkowaniu wynosi 70 000 EUR i płacisz 25% podatku od dochodu podlegającego opodatkowaniu.

Inwestujesz 40 000 € w aktywa biznesowe, które są wymienione z kodem A na Liście Środowiskowej. Odliczenie dla kodu A wynosi 36% z 40 000 EUR, czyli 14400 EUR. Dochód podlegający opodatkowaniu wynosi obecnie 55 600 EUR (70 000–14400 EUR).

Bez MIA musiałbyś zapłacić 70 000 € x 25% = 17 500 € podatku. Korzystając z MIA, płacisz tylko 55 600 € x 25% = 13 900 € podatku. Twoje świadczenie wynosi  3600€.

 

Drugi przykład

Za 40 000 € kupujesz przyjazne dla środowiska aktywa o żywotności 10 lat bez wartości rezydualnej. W ramach regularnej amortyzacji możesz odliczyć (40 000 € – 0 : 10 =) 4 000 € rocznie od dochodu podlegającego opodatkowaniu.

Decydujesz się odjąć 75% całkowitej kwoty zakupu 40 000 € lub 30 000 € od zysku jednorazowo w roku inwestycyjnym. Daje to przewagę w zakresie płynności.

 

Przedstawiliśmy dwie rożne możliwości amortyzacji inwestycji, sam zdecyduj która  jest odpowiednia dla Ciebie.

W razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

Oszczędzaj tysiące złotych z radami Wasylow Advies!

Wypełnij formularz newslettera i korzystaj ze specjalistycznej wiedzy ZA DARMO: