Zasiłek dla bezrobotnych – formularz online

100.00150.00

Proszę wybrać odpowiednią opcję.

Opis

Zasiłek dla bezrobotnych- przysługuje każdej osobie, która przepracowała minimalnie 26 tygodni w ostatnich 36 tygodniach (tj. minimalnie pół roku pracy w ostatnich 9 miesiącach) i nie została zwolniona dyscyplinarnie bądź z własnej inicjatywy). Istnieją dwa sposoby rejestracji za pomocą kodu Digid, bądź personalnie w urzędzie pracy – na chwilę obecną spotkania personalne zastąpiono telefonicznymi ze względu na sytuacje z Covid.

Informacje dodatkowe

Zameldowanie

Dla osób niezameldowanych od złożenia wniosku do wystawienia decyzji przez UWV, Dla osób zameldowanych posiadających kod Digid