Formularz dofinansowania online

  1. Dane osobowe:

  2. Data rozpoczęcia i zakończenia dofinansowania:

  3. Stan cywilny:

  WolnyPosiadam partnera fiskalnego
  Info partner fiskalny to osoba z która jestem w związku małżeńskim, bądź jesteśmy wspólnie zameldowani w Holandii i mamy wspólnie dziecko, hipotekę, umowę u notariusza, wspólne świadczenia emerytalne)

  4. Dochody brutto w EURO  Aby starać się o dofinansowanie do ubezpieczenia dochody brutto 2021 roku nie mogą przekroczyć progu dochodowego: Dla singla: 31138€, dla parterów fiskalnych: 39979€. Dochody w roku 2022 dla singla nie mogą przekroczyć kwoty 31998€
  Dla partnerów 40944€‎

  5. Numer konta bankowego do otrzymania zwrotu

  Czy chcesz podać numer konta bankowego do otrzymania zwrotu?

  Numer konta bankowego jest znany w urzędzie skarbowym i nie chce go zmieniać, w przypadku zmiany numeru konta bądź podania go pierwszy raz wymagane będą dodatkowe dokumenty: Kopia dowodu osobistego i aktualny czytelny wydruk z konta bankowego nie straszy niż 4 tygodnie na którym będą widoczne logo banku, nazwisko posiadacza numeru konta, numer konta i data wydruku

  Koszt podania numeru konta bankowego to dodatkowy koszt 30 euro, po otrzymaniu wniosku zgłoszeniowego skontaktujemy się z państwem w celu dokonania dodatkowej opłaty podając dane do przelewu

  Opcjonalnie

  Po wypełnieniu i wysłaniu formularza nastąpi przekierowanie do sklepu, w celu opłaty wniosku o dofinansowanie w cenie €40.00