Dzień Budżetu – jakie zmiany podatkowe planuje rząd?

20 września rząd poinformował o zmianach w podatkach dla osób prywatnych i firm, planowanych na nowy rok. Jakie zmiany wejdą w życie od 2023 roku?

Plany podatkowe dla małych i średnich firm oraz osób samozatrudnionych

Podatek dochodowy

Twój dochód osobisty jest opodatkowany na 3 polach:

  • Dochody z pracy, świadczeń, posiadania domu;
  • Dochód z własności udziałów;
  • Dochody z oszczędności i inwestycji.

Zmiany dotyczyć będą każdego z tych pól. Po obliczeniu podatku odliczane są dodatkowe kwoty – w zależności od Twojej sytuacji, masz prawo do ulg podatkowych i odliczeń biznesowych.

Dochód z pracy, świadczeń i posiadania domu

W 2023 roku zapłacisz 36,93% podatku od dochodu do 73 031 euro. W roku 2022 podatek wynosił 37,10%. W przyszłym roku zapłacisz 39,5% podatku dochodowego od nadwyżki. Możesz odliczyć odsetki od kredytu hipotecznego zapłaconego za dom zajmowany przez właściciela. Odliczenie zostanie ograniczone do stawki podstawowej – 36,93%.

Dochód z własności udziałów

Jeśli posiadasz 5% lub więcej udziałów w jakiejś spółce, będziesz musiał zapłacić 26,9% podatku od jej zysków. W 2024 roku zostaną uwzględnione już dwie stawki – 24,5% od kwot 67 000 euro i 31% od nadwyżki.

Korekty ulg podatkowych

To czy kwalifikujesz się do ulgi podatkowej, zależy od Twojej sytuacji osobistej. Ulga podatkowa to zniżka od podatku, który musisz zapłacić.

Ogólna ulga podatkowa

Ogólna ulga podatkowa przysługuje każdemu, kto mieszka w Holandii. Jej kwota zależy od dochodu z 1 pola. Od 2025 roku będzie brany pod uwagę także dochód z 2 i 3 pola. Wraz ze wzrostem dochodu, zmniejsza się ogólna ulga podatkowa.

W nadchodzącym roku maksymalna ulga podatkowa wynosi 3070 euro, przy dochodzie 22 660 euro. Jeśli zarobisz więcej, zniżka się zmniejszy. Przy dochodzie wynoszącym 73 031 euro nie otrzymasz już ogólnej ulgi podatkowej.

Zniżka dla osoby zatrudnionej

Zniżka ta dotyczy osób, które otrzymują dochody z tytułu wykonywanej pracy. Maksymalna ulga podatkowa pracownika zatrudnionego wzrośnie od 792 euro do 5052 w 2023 roku. Dotyczy ona osób z dochodem w wysokości 37 626 euro.

Inne zniżki uzależnione od dochodów

Możesz ubiegać się o ulgę podatkową uzależnioną od dochodów, jeśli Twoje dziecko ma mniej niż 12 lat. O zniżkę możesz ubiegać się, jeśli jesteś pracującym rodzicem samodzielnie wychowującym dziecko lub gdy wraz z drugim rodzicem pracujecie za minimalną krajową. W 2023 roku ulga podatkowa związana z dochodem wynosi maksymalnie 2694 euro przy dochodzie 5547 euro i zmniejsza się o 11,45% dodatkowego dochodu.

Zmiany w odliczeniu przedsiębiorcy

Odliczenie na własny rachunek

Jeśli pracujesz w swojej firmie co najmniej 1225 godzin, kwalifikujesz się do odliczenia na własny rachunek. W 2023 roku odliczenie dla osób prowadzących działalność na własny rachunek będzie nadal wynosić 5030 euro, jednak w kolejnych latach będzie spadać – aż do 900 euro w 2027 roku.

Zniesienie układu uśredniania

Jeśli na przestrzeni lat Twoje dochody ulegały zmianie, wtedy opłaty podatkowe w polu 1 mogą zmieniać się w zależności od roku. Korzystając ze schematu uśredniania, mogłeś podzielić swoje dochody na okres 3 lat, dzięki czemu mogły one spaść do niższego progu podatkowego we wszystkich latach. System uśredniania zostanie zniesiony w 2023 roku – lata 2022 – 2024 są zatem ostatnimi, dla których takie działanie jest możliwe.

Zatrzymanie fiskalnej rezerwy emerytalnej

Od 2023 roku nie będzie już można gromadzić fiskalnej rezerwy emerytalnej (FOR). Zgromadzone wcześniej rezerwy pozostaną i mogą być rozliczane według starych zasad. Osoby, które korzystały z FOR były zwolnione z podatku od części swojego dochodu. Za zarezerwowane kwoty można było wykupić rentę, która wypłacana była po przejściu na emeryturę. Wtedy opodatkowanie byłoby naliczane od rat renty.

Zwiększenie ulgi na przejazdy wolne od podatku

W 2023 roku ulga na kilometry zwolnione od podatku wzrośnie do 21 centów. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, możesz odliczyć tę kwotę od kosztów podróży służbowych samochodem służbowym, motocyklem lub rowerem. Możesz także zwrócić swoim pracownikom 21 centów za kilometr bez płacenia podatku. Od 2024 r. ulga za kilometry wolne od podatku wzrośnie do 22 centów.

Dopłaty

Planowane są także dodatkowe dopłaty:

  • Wyższy zasiłek zdrowotny – wzrost o 613 euro;
  • Dodatek czynszowy – wzrost o 203 euro;
  • Zasiłek na dziecko – liczony jest w zależności od dochodów, przysługuje na dziecko poniżej 18 roku życia;
  • Dopłata za energię – dla osób prywatnych i przedsiębiorców mających niższe dochody.

Wzrost podatku transferowego dla lokalu użytkowego

Podatek od przeniesienia własności nieruchomości komercyjnych i inwestycyjnych wzrośnie z 8% do 10,4% od 1 stycznia 2023 roku. Jeśli zawrzesz umowę kupna w 2022 roku, ale akt notarialny podpiszesz w 2023 roku, zapłacisz wyższy podatek. Stawka 10,4% dotyczy również m.in. drugich domów, gruntów pod zabudowę mieszkaniową, działek niezabudowanych oraz nabycia własności gospodarczej budynku.

Zaostrzenie opłaty branżowej za CO2

Rząd przyspiesza wycofywanie prawa do zwolnienia z podatku od Co2. Wiąże się to z koniecznością zredukowania gazów cieplarnianych do 18,3 mln ton.

Tańsze panele słoneczne dla przedsiębiorców KOR

Przedsiębiorstwa korzystające z programu dla małych firm od 1 stycznia 2023 roku nie zapłacą podatku VAT za zakup paneli słonecznych. Instalatorzy, którzy kupują panele słoneczne dla biznesu, nadal płacą zwykłą stawkę 21%.

Podsumowanie

Przyszły rok przyniesie wiele zmian w temacie podatków – zarówno dla małych i dużych przedsiębiorstw, jak i dla osób fizycznych. Dotyczyć będą one różnych aspektów życia i prowadzenia firmy. Planowane jest wdrożenie wielu zniżek i ulg, które pomogą mieszkańcom Holandii uporać się z kryzysem i szalejącą inflacją, jednak należy przygotować się także na wzrost niektórych opłat.

Oszczędzaj tysiące złotych z radami Wasylow Advies!

Wypełnij formularz newslettera i korzystaj ze specjalistycznej wiedzy ZA DARMO: