Czym jest Kleineondernemersregeling (KOR)?

Kleineondernemersregeling, czyli KOR to program dla małych przedsiębiorstw, które są zarejestrowane w Holandii, a ich obrót roczny nie przekracza 20.000 euro. Jest dostępny dla firm jednoosobowych (ZZP), spółek (VOF), fundacji, stowarzyszeń.

KOR jest zwolnieniem z VAT. Jeśli spełniasz warunki i zdecydujesz się na KOR, nie musisz już naliczać podatku VAT swoim klientom. Nie będziesz również składać deklaracji VAT i nie będziesz mógł odzyskać podatku VAT od swoich kosztów i inwestycji.

Jak złożyć wniosek o KOR?

Możesz zarejestrować się w KOR za pomocą formularza „Zgłoszenie podatku obrotowego dla programu dla małych firm”. Czas na rozpatrzenie wniosku przez urząd skarbowy wynosi około 4 tygodni. Zarejestruj się więc nie później niż 4 tygodnie przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego.

https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/melding-ob-kleineondernemingsregel-ob2031z4fol.pdf

Nie musisz rejestrować swojej firmy jako płatnika podatku VAT, jeśli spełniasz wszystkie poniższe warunki:

  • Nie jesteś zobowiązany do zarejestrowania swojej firmy w Izbie Gospodarczej  (Kamer van Koophandel) i tego nie zrobiłeś.
  • Twój obrót w roku kalendarzowym wynosi maksymalnie 1800 €.
  • Nie chcesz odliczać podatku VAT, który został Ci naliczony.

Jak obliczyć wysokość swojego obrotu?

Jeśli nie uczestniczysz jeszcze w KOR i naliczasz podatek VAT od swoich usług, podatek ten nie będzie liczony jako obrót. Twój obrót to suma wszystkich kwot, które pobierasz od swoich klientów, bez podatku VAT.

Jeżeli uczestniczysz już w KOR, nie możesz naliczać swoim klientom podatku VAT. Twój obrót to suma wszystkich kwot, które obciążasz klienta.

Dostawy towarów i usług, które są zwykle opodatkowane holenderskim podatkiem VAT, są uwzględniane w obliczeniach Twojego obrotu. Są to dostawy opodatkowane 21%, 9% i 0% VAT (dostawy eksportowe i wewnątrzwspólnotowe) oraz dostawy opodatkowane holenderskim VAT, które przekazujesz do innego holenderskiego przedsiębiorcy (krajowe odwrotne obciążenie). Przy określaniu Twojego obrotu dla KOR brane są pod uwagę tylko Twoje obroty z Holandii.

Wypisz się z KOR

Jeśli jesteś zarejestrowany w KOR, możesz się wyrejestrować dopiero po 3 latach. Jeśli Twój obrót przekroczy 20 000 € w ciągu 1 roku kalendarzowego, musisz natychmiast wypisać się z KOR. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz „Rezygnacja z programu Small Business

Oszczędzaj tysiące złotych z radami Wasylow Advies!

Wypełnij formularz newslettera i korzystaj ze specjalistycznej wiedzy ZA DARMO: