Czym jest factoring?

Czym jest factoring?

Factoring jest finansowaniem lub też wykupem wystawionej przez Ciebie faktury. W praktyce działa to w bardzo prosty sposób — Ty jako przedsiębiorca wystawiasz fakturę i wysyłasz ją do zleceniodawcy, uwzględniając na niej okres opłaty. Przyśpieszając okres oczekiwania na wypłatę, który często wynosi od 14 do 30 dni, możesz zlecić to zadanie wyspecjalizowanej firmie zajmującej się tzw. factoringiem. Firma przejmuje sprawę i w ciągu 24 godzin wypłaca Ci środki na konto, oczywiście wcześniej pobierając prowizję. 

 

Jak rozpocząć współprace z factoringiem?

Jeśli potrzebujesz pilnego zastrzyku gotówki i nie możesz pozwolić sobie na czekanie, factoring jest rozwiązaniem dla Ciebie. Wystarczy, że złożysz niezależną ofertę w factoringu, doślesz niezbędne dokumenty, otrzymasz kontakt, wyślesz do factoringu fakturę, którą firma ma wykupić i gotowe. Przelew otrzymasz w ciągu 24 godzin. Brzmi skomplikowanie? Rozpisaliśmy to w pięciu prostych krokach! 

 

Krok pierwszy — wystawienie faktury. Po zakończonej pracy wystawiasz normalną fakturę i wysyłasz ją do swojego klienta. Jednocześnie kopię tej faktury wysyłasz do instytucji zajmującej się factoringiem. 

Krok drugi — w ciągu 24 godzin otrzymujesz wypłatę z factoringu z uwzględnieniem kosztów zaliczki za szybkie uzyskanie wynagrodzenia. 

Krok trzeci — factoring przejmuje zarządzanie Twoimi dłużnikami/klientami. Firma pilnuje terminu przekroczenia płatności. Dłużnik zostaje poinformowany o zbliżającym się terminie zarówno telefonicznie, jak i pisemnie. Jeśli pojawią się jakiekolwiek problemy, oczywiście Ty otrzymasz taką informację. 

Krok czwarty — dłużnik może w każdym momencie podejrzeć fakturę. Wszystko odbywa się online, zatem dostęp mają do tego wszystkie osoby upoważnione. 

Krok piąty — na początku spłaty Twojego dłużnika sporządzane jest ostateczne rozliczenie. Pozostała część przekazywana jest Ci, oczywiście pomniejszona o faktycznie zrealizowane wynagrodzenie. 

 

O czy warto pamiętać, wzbierając factoring? 

Podjąłeś decyzję, chcesz spróbować factoringu, ale o czym powinieneś pamiętać, zanim zdecydujesz się na taki krok? Przede wszystkim o sposobie działania! Mamy tutaj na myśli oczywiście wykup faktur i kwotę, która rzeczywiście zostanie przelana na Twoje konto bankowe. Factoring często sugeruje się okresem płatności podanym na Twojej wystawionej fakturze. 

Całkowity koszt factoringu liczony jest jako procent kwoty faktury. Wysokość tego oprocentowania zależna jest oczywiście od takich czynników jak np.

  • terminy płatności Twoich klientów,
  • wielkość obrotów, które zamierzamy sfinansować. 

Mówi się, że klienci, którzy chcą mieć jednorazową fakturę z factoringiem płacą średnio od 2 do 5% opłaty factoringowej. Ci, którzy zdecydują się zapłacić za cały obrót płacą od 1,5 do 4% obrotu. Dodatkowo niektóre firmy factoringowe nie pokrywają ryzyka ewentualnego bankructwa Twojego zleceniobiorcy, przez to też nie będą chciały wykupić Twojej faktury. 

Zanim więc zdecydujesz się na wysłanie faktury do wyspecjalizowanej firmy zapoznaj się z umową i upewnij się, że wszystkie aspekty tejże umowy są dla Ciebie akceptowalne. 

Oszczędzaj tysiące złotych z radami Wasylow Advies!

Wypełnij formularz newslettera i korzystaj ze specjalistycznej wiedzy ZA DARMO: