Holenderskie dofinansowania

ZORGTOESLAG 2016

Dofinansowanie do ubezpieczenia zdrowotnego obliczane jest na podstawie dochodów uzyskanych w danym roku, wypłacane jest przez holenderski urząd skarbowy Belastingdienst. Im wyższy dochód tym niższa stawka miesięcznego dofinansowania. Ważne jest, żeby nie przekroczyć dochodu 27 012 euro brutto w roku 2016 na osobę, która nie posiada fiskalnego partnera, bądź w przypadku posiadania fiskalnego partnera łączny dochód partnerów nie może przekroczyć kwoty 33 765 euro brutto.

Maksymalna kwota miesięcznego dofinansowania, dla osoby nie posiadającej fiskalnego partnera wynosi w 2016 roku 83 euro, w skali całego roku 996 euro, dla partnerów 158 euro miesięcznie.

Wnioski można składać w formie papierowej, zamawiając formularz zgłoszeniowy w urzędzie skarbowym, bądź elektronicznie za pomocą kodu digid. Czas rozpatrywania wniosku przez urząd wynosi od 8 do 13 tygodni, w niektórych przypadkach nawet do roku czasu od wpłynięcia wniosku do urzędu skarbowego. Dofinansowanie wypłacane jest około 20-go dnia każdego miesiąca w postaci zaliczek bądź jednorazowo po upływie danego roku.

Należy pamiętać, że wnioski za rok 2016 można składać podczas trwania danego roku, wtedy decyzję otrzymuje się z reguły do maksymalnie 13 tygodni od ich złożenia, możliwe jest również złożenie wniosku w przyszłym roku 2017 przed dniem 1 kwietnia 2017 bądź ostatecznie do 1 września 2017.

Proszę pamiętać również o zadeklarowanych dochodach, gdyż to na ich podstawie wypłacona kwota dofinansowania. W razie osiągniecie wyższych dochodów należy je niezwłocznie przekazać do urzędu, aby ten mógł wystawić nową decyzje i obliczyć nową wysokość dofinansowania, w przeciwnym razie dochody będą z roku na rok przekazywane automatycznie do systemu urzędu skarbowego.

Możliwe jest też otrzymanie pisma z urzędu skarbowego, w którym urząd poprosi o zwrot ewentualnie nadpłaconej kwoty, bądź otrzymania pisma, w którym urząd poinformuje, że to właśnie on dokona nadpłaty kwoty.

Osoby niezameldowane nie posiadające kodu digid musza odesłać do urzędu skarbowego wraz z wnioskiem zgłoszeniowym, kopię polisy ubezpieczeniowej za rok 2016 oraz potwierdzenia opłat za ubezpieczenie z dwóch ostatnich miesięcy!

Poniżej znajduje się wykaz należnych zaliczek dopasowany do wysokości dochodu: http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

Rok 2016 Rok 2016
Wysokość miesięcznej  zaliczki w kwocie euro dla jednej osoby Uzyskany dochód brutto w euro Wysokość miesięcznej zaliczki w kwocie euro wspólnej dla partnerów fiskalnych Uzyskany wspólny dochód brutto w euro
83 0 158 0
82 19800 156 20000
80 20000 144 21000
78 20200 133 22000
74 20500 122 23000
69 21000 111 24000
63 21500 100 25000
58 22000 88 26000
52 22500 77 27000
46 23000 66 28000
35 23500 60 28500
30 24000 55 29000
24 24500 44 30000
18 25000 32 3100
13 25500 21 32000
7 26000 10 33000
2 26500 4 33500
0 27012 0 33765

Huurtoeslag (dofinansowanie do najmu mieszkania)

Dofinansowanie do najmu mieszkania uzależnione jest również od wysokości dochodu oraz kwoty najmu mieszkania. Im mniejsze dochody tym większe dofinansowanie. Można je otrzymywać w postacie miesięcznych zaliczek bądź jednorazowo raz w roku. Wniosek składamy kodem digid, czas rozpatrywaniu wniosku przez urząd wynosi z reguły około 8 tygodni. W razie osiągnięcia innych dochodów trzeba je dopasować w urzędzie na stronie toeslagen.nl

Cena najmu nie może przekraczać kwoty 710,68 euro miesięcznie. Kwota dochodu dla jednej osoby nie może przekraczać kwoty 22 100 euro brutto, dla partnerów fiskalnych nie może przekraczać kwoty 30 000 euro brutto.